2020-08 augustus


Adresboek

Er werd een optie toegevoegd om een rudimentair adresboek aan te maken in PlanManager. Je kan het adresboek bekijken via Beheer- Derde partijen – Adresboek.  Indien deze optie niet zichtbaar is, kan je deze activeren via de rechten van de gebruikersgroepen. Ga hiervoor naar Systeem - Gebruikersgroepen – en selecteer een gebruikersgroep. Klik dan “Beheer” -> “Derde partijen” -> “Adresboek” en vink hier alle rechten aan.

 

 

Indien er in de communicaties bij PlanManager een e-mailadres/gsm nummer wordt gebruikt dat nog niet gekend is in het adresboek, zal dit automatisch in het adresboek toegevoegd worden. Let op, dit is enkel het geval wanneer de partij “Andere” is in de communicatie.

 

 

Je kan het adresboek ook manueel aanvullen/aanpassen. Van zodra het e-mailadres/gsm nummer gekend is in het adresboek zal dit automatisch worden voorgesteld van zodra je de naam of het e-mailadres begint in te voeren in de communicatie, om dit automatisch aan te vullen.

Interne communicatie naar jezelf

Het is vanaf heden mogelijk om een interne notitie naar jezelf te versturen als een geheugensteuntje. In het verleden was dit niet mogelijk en kreeg je een foutmelding. Zo kan die interne notitie gebruikt worden om je aan een ‘to do’ tegen een bepaald tijdstip te herinneren.

Multi-select filter op meerdere pagina's

Het is nu mogelijk om bij de pagina van de bestellingen te filteren op meerdere locaties, statussen, leveranciers en types door middel van de multi-select filter.

Ook bij de planning werd er een multi-select filter toegevoegd zodat je kan filteren op meerdere locaties.

 

Extra filters op de bestelpagina 

Er werden extra filters toegevoegd op de bestelpagina. Er kan nu ook gefilterd worden op de afspraakdatum en op het vinkje ‘voertuig binnen’ (onder de knop ‘Geavanceerd’).

De afspraakdatum en het vinkje ‘voertuig binnen’ werden ook toegevoegd aan de overzichtslijst van de bestellingen (als extra kolommen).

 

Rapport Analyse per merk / klanttype – export functionaliteit

Er werd een extra exportfunctie toegevoegd aan het verhoudingen rapport. Je kan dit rapport terugvinden door naar Rapport – Dashboard te gaan. Er kan enkel een rapport geëxporteerd worden als de filter ‘type’ op merk staat. Op type klant kan er voorlopig geen export naar Excel gedaan worden.

Self Service Portal tijdssloten blokkeren voor afspraken

 

Het is vanaf deze release mogelijk om bepaalde dagen of dagdelen te blokkeren zodat er geen afspraken voor het maken van een bestek/afspraak ingepland kunnen worden.

 

Hiervoor dien je een extra ‘virtuele’ gebruiker aan te maken om sluitingsdagen (volledige of halve dagen) van de carrosserie in te geven, door het inplannen van een afwezigheid voor deze virtuele gebruiker. Dit zorgt ervoor dat klanten geen afspraken kunnen inboeken voor die bepaalde datums. Om dit in te stellen kan je naar Beheer - Organisatie - Personeel gaan. Druk hier op ‘nieuw’ om een nieuwe gebruiker aan te maken.

 

Voornaam = identieke naam van de locatie waarvoor het Self Service Portal is geactiveerd

 

Achternaam (belangrijk dat deze exact hetzelfde is) = SSPAbsenceConfig

 

Aan deze gebruiker dien je ook zeker een weekschema te koppelen. Als je voor deze gebruiker nu bv een vakantiedag gaat inplannen op 15/08/20 (feestdag) kunnen klanten geen afspraken maken voor deze dag.

Extra optie PLAN_BLOCK_ENTRY

Soms gebeurt het dat door automatische herplanning een conflict ontstaat tussen de voorziene einddatum in het dossier en de einddatum van de planning. Om de aandacht van de gebruiker hierop te vestigen kan je gebruik maken van een nieuwe optie die een icoon weergeeft in zo’n geval. Daartoe werd in de configuratie van de PLAN_BLOCK_ENTRY  een etra optie toegevoegd: “Estbeforeplanning”. Deze optie gaat, wanneer de geplande einddatum voor het einde van de planning ligt, een icoontje tonen in de planning.

 

Je kan deze activeren via Systeem – Algemene instellingen - OptiesPLAN_BLOCK_ENTRY.

Filter kalender

Er werd een extra filter toegevoegd aan de kalender. Het is nu ook mogelijk om bij de kalender te filteren op de dossierbeheerder, zodat je in de kalender alle dossiers voor die bepaalde persoon of personen (multi-select mogelijk) kan zien.

 Stockbestellingen

Er werd een aanpassing gemaakt zodat de onderdelen geleverd vanuit de eigen stock ook mee in de lijst van de bestelde en geleverde onderdelen komen op het dossierscherm (onderaan rechts). Dit om een completer overzicht van de bestelde onderdelen weer te geven voor het betreffende dossier.

Planning vervangwagens bij logistiek

Bij de vervangwagenplanning werd er een extra optie toegevoegd indien je met de muisaanwijzer op het verhuurblokje staat en je die met de rechter muisknop aanklikt. Indien er in het dossier info is ingevuld bij de logistieke popup, zal je vanuit het dan getoonde menu in de vervangwagenplanning rechtstreeks kunnen doorklikken naar de logistieke popup van het betreffende dossier. Dit geeft in geval van pickup & delivery diensten een goed overzicht wie er met de wagen gereden heeft.

Jaarplanning personeel

Om tegemoet te komen aan de vraag van vele gebruikers hebben we een grote uitbreiding gemaakt aan de planning. Die laat toe om met meerdere ploegen per dag te werken, alsook om uw medewerkers week per week of zelfs per dag volgens een ander uurrooster te laten werken. Je kan de jaarplanning terug vinden bij Beheer - Organisatie – Personeel – ‘selecteer een personeelslid’. Bij het weekschema werd een extra knop toegevoegd: geavanceerd.

 

Onder deze knop geavanceerd werd de mogelijkheid toegevoegd om te werken met verschillende uurroosters. Dit kan handig zijn indien er in verschillende shiften gewerkt wordt. Je kan een nieuw uurrooster toevoegen door naar Beheer - Organisatie – Rooster te gaan.


 

Je kan het uurrooster per week ingeven, maar ook per dag. Indien je per dag wil ingeven druk je links op de lijn van het weekschema. Er zal voor de lijn een pijltje verschijnen.

 

 

 

Als je op de rechterkant van de lijn drukt, zal er achter de lijn een pijltje verschijnen. Hiermee kan je het uurschema toepassen per week.


Laatst bijgewerkt:
2020-07-30 16:29
Auteur:
Glenn De Landtsheer
Revisie:
1.3
Gemiddelde beoordeling:0 (0 Stemmen)

U kunt deze vraag niet becommentariëren

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.